Vodní ulice zůstane průjezdná pro cyklisty! DĚKUJEME!

Vodní ulice zůstane průjezdná pro cyklisty! DĚKUJEME!

Jezděte tudy pomalu. Maximální povolená rychlost v pěší zóně je je 20km/h a nesmíme ohrozit chodce. V případě nutnosti musíme i zastavit.


Usnesení rady města:

Informativní zpráva z jednání dopravní komise dne 9. října 2019 – č. 800

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise, ze dne 9. 10. 2019

r u š í
v usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 27. června 2019, bod k) část „zákaz vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Vodní ve směru od Velkého náměstí“

s c h v a l u j e

a)
ponechat stávající stav s možností vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Vodní ve směru od Velkého náměstí – k ul. Vejvanovského s důslednou kontrolou městské policie
zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

b)
zpracování PD k úpravě světelné křižovatky Hulínská x Nádražní x Chropyňská včetně stavebních úprav s důrazem na optimalizaci přechodů, jízdních pruhů a případně cyklistů v návaznosti na obměnu nového řadiče SSZ
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

c)
komplexní řešení cyklodopravy koordinátorem městské mobility /včetně požadavku osadního výboru na cyklostezku Kotojedy – Vážany
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

d)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení dopravních značek A 22 – Jiné nebezpečí s dodatkovou  tabulí  symbol chodce, před vybudovaným místem pro přecházení zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

e)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zákazu zastavení a vyznačení plné středové čáry na ul. Třebízského za křižovatkou s ul. Kojetínská
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

f)
zpracování PD stezky pro chodce a cyklisty v úseku K Terezovu – Za Kolonádou (podél plotu psychiatrické nemocnice
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: 30. 12. 2020

g)
realizaci dokončení příjezdové cesty p. č. 145/18 k. ú. Kotojedy
zodpovídá Ing. Simona Prečanová
termín: podle plánování investičních akcí

h)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zákazu stání s časovým omezením na ul. Smetanova v úseku od konce parkoviště Justiční školy – zastávka BUS
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

ch)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci posunutí dopravních značek Obec, Konec Obce na silnici I/47 v Postoupkách, před napojení účelové komunikace
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 4. 2020

i)
projednat s vlastníkem pozemku p. č. 1539/61 k. ú. Kroměříž, odkup jeho části pro vybudování chodníku v úseku Zborovská – Skopalíkova (naproti pyramidy)
zodpovídá Mgr. Ladislava Žiaková
termín: 30. 6. 2020

j)
zpracování PD na vybudování chodníku v úseku Zborovská – Skopalíkova (naproti pyramidy)
Ing. Simona Prečanová
 termín: po vyřešení majetkoprávních vztahů

k)
prověřit rychlost průjezdu vozidel kontrolou měření městské policie na ul. Na Sladovnách před areálem Bajda (v úseku 30 km/h)
zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

l)
provádět zvýšený dohled průjezdu cyklistů pěší zónou ul. Vodní v protisměru v úseku od Velkého náměstí – k ul. Vejvanovského
zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

u k l á d á

vedoucím odborů služeb,  právnímu, regionálního rozvoje a řediteli městské policie, zajistit realizaci shora uvedených úkolů

n e s c h v a l u j e

a)    zjednosměrnění ul. Mánesova v úseku (U Rejdiště – Denkova)
b)    vybudování nových přechodů pro chodce, zpomalovacího prahu, snížení rychlosti v  ul.
       Moravská
c)    osazení dopravního zrcadla, omezení rychlosti, zpomalovacího prahu v  ul. Soudní před
       budovou soudu
d)    osazení zpomalovacího prahu, zpomalovacích polštářů, semaforu  v ul. Smetanova

Autor příspěvku: Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..