Strážníci v Praze málo trestají, mají to napravit

Na sociálních sítích se objevil dopis s úterním datem, pod nímž je podepsán ředitel městské policie na Praze 1 Miroslav Stejskal. Obsahuje kritiku strážníků za nečinnost. Podle autora interního nařízení je nevysvětlitelné, že strážníci oproti předchozímu roku evidovali o polovinu méně přestupků a s tím spojených sankcí. Požaduje tedy po nich, aby čísla „nahnali“ přes evidované přestupky za drobnější prohřešky, například za jízdu na koleči koloběžce po chodníku. Autenticitu dopisu Stejskal potvrdil v tiskovém prohlášení.

„Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí, “ stojí v dokumentu, který se objevil na sociálních sítích. Podle Stejskala si za „důsledky“ za nízký počet řešených přestupků „ponese každý individuálně podle toho, jaký stav jsme u konkrétního strážníka zjistili.“

Ve svém stanovisku pro tisk následně Stejskal uvedl, že nevidí žádný důvod ke snížení počtu řešených přestupků.

„Nečinně se procházet po městěmůžete ve svém osobním volnu, nikoliv v pracovní době. Každý strážník, který obdrží upozornění na špatnou pracovní činnost, bude mít jeden měsíc na nápravu, pokud se situace nezmění, přijmu přiměřená opatření vůči uvedenému strážníkovi,“ píše Stejskal ve výzvě.

Šéf městské policie podle uniklého dokumentu zároveň žádá od strážníků, aby od 1. srpna ohlašovali e-mailem za každou směnu všechny přestupky cyklistů a jezdců na koloběžce jezdících na chodníku či v protisměru a na dalších místech. Větší pozornost by se měla zaměřit i na vozítka segway. „Přestupky v této oblasti se co do počtu stupňují, a to bez povšimnutí strážníků,“ dodává v dokumentu autor.

Podle mluvčí městské policie Michaely Teplé se tiskové oddělení zabývalo pravostí dopisu kolujícího po sociálních sítích, respektive ověřovalo, zda se plně shoduje s originálním dokumentem, který opravdu ředitel svým podřízeným zaslal. Že je interní nařízení pravé, nakonec potvrdil přímo jeho autor.

Že se v podobě zveřejněné na sociálních sítích dostal do rukou řadových strážníků, původně serveru Lidovky.cz potvrdily nezávisle na sobě dva zdroje.

Velitel Městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal.Velitel Městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal.

Existenci a pravost dokumentu potvrdil jak jeden ze strážníků na Praze 1 pod podmínkou anonymity, tak i předseda výboru pro městskou a obecní policii Unie bezpečnostních složek Richard Krbek. Podle něj jde ze strany Stejskala o šikanu.

Zakazoval domluvu, nařizoval pokutu

„Není to žádná novinka. Pan Stejskal už léta vypisuje a úkoluje lidi a nakazuje jim, jak mají řešit přestupky. Pamatuji si, když jsem pod panem Stejskalem pracoval, tak vydával nařízení, kolik mají strážníci řešit přestupků a jak je mají řešit. Zakazoval domluvu a nakazoval pokuty,“ říká Krbek.

Podle něj však nemůže ředitel nařídit strážníkům, jak mají situace řešit. „Když není na místě, tak přece nemůže vědět, jak se dá situace řešit. Dokonce existují nahrávky pana Stejskala, jak křičí do vysílačky na strážníka, aby toho člověka vykostil a dal mu pokutu asi tisíc korun,“ uvedl Krbek pro Lidovky.cz.

„Přiměřená opatření vůči strážníkovi“, která jsou v dopise podřízeným zmíněna, vysvětluje Krbek jako možné snížení, či sebrání odměn. Podle Krbka by se strážníci měli zabývat ochranou veřejnéhopořádku a ne vybírat pokuty a „fungovat jako výběrčí daní z pohádky O pyšné princezně“.

Nikdo policisty k pokutám nenutí

Stejskal se však takové interpretaci interního dokumentu brání. Strážníci podle něj rozhodně nebyli úkolováni k ukládání pokut. Nevidí však důvod k poklesu počtu řešených přestupků a tvrdí, že se na Praze 1 „rozsah protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku se nijak nesnížil.“

„Bezdomovci vzbuzující veřejné pohoršení nebo znečišťující veřejné prostranství, stovky v noci hlučících opilých turistů, nelegální živnostenské podnikání, zlodějští taxikáři, plné chodníky, křižovatky, přechody neoprávněně parkujících vozidel, motorové koloběžky, které v podstatě vystřídaly problémové segwaye, neukáznění turisté na jízdních kolech a koloběžkách jezdících neoprávněně po chodníku,“ popisuje situaci ve svém okrsku ředitel městské policie.

Právě proto prý požaduje po svých zaměstnancích vyšší počet řešenípřestupků a sankcí. Není prý přípustné, aby jeden strážník měl za zkoumané období dva řešené přestupky a druhý jich měl sto.

STANOVISKO ŘEDITELE OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 1

Vážení,

k dokumentu, který jsem vydal dne 25. 7. 2017 ve věci nedostatečné činnosti strážníků sdělují, že se jedná o autentický dokument, který měl charakter výzvy k řádnému plnění jejich pracovních povinností.

Dokument jsem vydal na základě porovnání výsledků činnosti strážníků za OŘ MP Praha 1 v prvním pololetí roku 2017 ve srovnání s prvním pololetím roku 2016. Na základě vlastních poznatků rozsahu protiprávního jednání na území MČ Praha 1, a to v denních i nočních hodinách,je zcela nepochybné, že k poklesu činnosti není žádný důvod, neboť rozsah protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku se nijak nesnížil. Značnou část narušování veřejného pořádku mají na svědomí početné skupiny opilých turistů, kteří v rozporu s platnou vyhláškou o zákazu požívání alkoholu na vybraných místech ve velkém množství alkohol nejen pijí, ale v důsledku ovlivnění alkoholem pak páchají i další protiprávní jednání, spojené zejména se znečišťováním veřejného prostranství (močení, odhazování odpadků), ruší noční klid hlukem, drobnými potyčkami & podobně.

Moje výzva strážníkům odpovídá mé povinnosti vedoucího zaměstnance stanovené, mimo jiné, v 5 302 zákoníku práce, zejména ustanovení písmena a) a b). Dále jsem strážníky v dopise upozornil na jejich úřední povinnost, která vyplývá z 5 7, odst. 1, zákona o obecní policii. Není přípustné, aby jeden strážník ve srovnatelném zařazení do hlídkové služby řešil na území MČ Praha 1 s takovým vysokým nápadem přestupků ve veřejném pořádku 2 přestupky za půl roku, a jiný strážník 100 přestupků. Rozhodně nelze říct, že by byli strážníci úkolováni k ukládání pokut. Řada případů je řešena domluvou, nebo oznámením přestupku. Nelze tolerovat, aby jakýkoliv strážník protiprávní jednání na ulici přehlížel a neučinil zákonem stanovená opatření.

& 302 zákoníku práce v písmenu a) ukládá vedoucímu zaměstnanci následující: „řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky.“ Moje výzva ve vztahu ke strážníkům tedy plně odpovídá výše uvedenému ustanovení.

Na území MČ Praha 1 je každý den spácháno několik desítek tisíc přestupků ve veřejném pořádku a přestupků v dopravě, z čehož strážníci vyřeší z objektivních důvodů jen menší část. Činnost strážníků však musí odpovídat objektivním podmínkám, ve kterých svou práci vykonávají, a nesmí být v rozporu s povinnostmi, které jim ukládá zákon. Těmito přestupky jsou velmi negativně dotčeni nejen občané, ale také návštěvníci hlavního města Prahy.

Strážníci nebyli nikdy úkolováni v tom smyslu, aby za každou cenu ukládali finanční pokuty, případně pokuty v nějaké určité výši. To je vždy na uvážení strážníka podle závažnosti protiprávního jednání a také v kontextu s tím, jak daná problematika výrazně negativně zasahuje do oblasti veřejného pořádku nebo dopravy. Moje výzva ke strážníkům je opřena o objektivní výsledky každého jednoho strážníka, kterého jsem hodnotil.

Pokud má někdo hodnotit moje výhrady vůči práci některých mě podřízených strážníků, tak ať vychází ze stavu, jaký je na území MČ Praha l pro každého lehce viditelný. Bezdomovci vzbuzující veřejné pohoršení nebo znečišťující veřejné prostranství, stovky v noci hlučících opilých turistů, nelegální živnostenské podnikání, zlodějští taxikáři, plné chodníky, křižovatky, přechody neoprávněně parkujících vozidel, motorové koloběžky, které v podstatě vystřídaly problémové segwaye, neukáznění turisté na jízdních kolech a koloběžkách jezdících neoprávněně po chodníku.

Je zcela logické, že po svých podřízených vyžadují, aby v objektivních podmínkách byli přiměřeně iniciativní a pracovití tak, jak od nich logicky společnost očekává a vyžaduje.

S pozdravem

Bc. Miroslav Stejskal

ředitel OŘ MP Pr a.1

Městská policie hl m. Prahy Opletalova 19 tel.: +420 222 025 192.3 fax: +420 224 214 220

Obvodní ředitelství Praha 1 Praha 1. 110 00 email: sekretariátp1©mpprahacz

Zdroj: http://www.lidovky.cz/zamerte-se-na-cyklisty-reditel-mestske-policie-nuti-strazniky-davat-vice-pokut-g05-/zpravy-domov.aspx?c=A170727_132450_ln_domov_mha

 

Autor příspěvku: Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..