Sedláčková

Jménem pořadatelů Do rachoty kolem KM Vás vítáme do soutěže!

Právě jste se zaregistrovali mezi účastníky soutěže Do rachoty kolem KM. Registrace se stává závaznou teprve zaplacením startovného, jehož výše je 90,- Kč.

Informace k provedení bezhotovostní platby:

Účet příjemce: 8326340247/0100 (Komerční banka, a.s.)
Variabilní symbol: 52017
Specifický symbol: 5012087
Částka: 90 Kč/osoba

– Každou osobu je nutné zaregistrovat samostatně vyplněním online formuláře.
– Pokud chcete zaplatit registrační poplatek za více osob v jedné platbě, uveďte navíc jejich kódy a jména do zprávy pro příjemce.
– Registrujte pouze pracující osoby, které jsou v pracovně-právním vztahu (zaměstnanec nebo OSVČ).
– Příjemcem platby je město Kroměříž

Platbu REALIZUJTE NEJPOZDĚJI DO 2. května 2017, vyzvedávání triček v Informačním centru Kroměříž bude možné do 12. května 2017. Tričko je možno vyzvednout jiným osobám pouze v případě, že platba byla realizována za více osob.

Děkujeme za respektování všech pravidel soutěže. Veškeré informace a novinky k soutěži sledujete na webu www.kolemkm.cz a
na facebookovém profilu www.facebook.com/KolemKM.

Posíláme odkaz na Vaši osobní tabulku (kterou vidíte pouze Vy a organizátor soutěže), do které si budete během soutěžního
měsíce května zaznamenávat údaje o jízdách do práce a z práce.

Odkaz na tabulku zde: https://drive.google.com/open?id=1rD-2SLQaN7kR08xUwRasZ5aq4fLIefY1pLDkg9-3-Pc

Pro registrované účastníky soutěže připravila kroměřížská půjčovna ČD slevu nájemného na zapůjčení pánského nebo
dámského jízdního kola – týdenní půjčovné (pondělí-pátek) činí 600 Kč, ostatní podmínky výpůjčky naleznete na
www.cd.cz/cdbike. V případě zájmu si Vás dovolujeme požádat o provedení rezervace požadovaného jízdního kola e-mailem na adrese OTE@info.cd.cz, na telefonním čísle 972 222 223, nebo osobně v půjčovně kol.

V případě jakýchkoliv problémů a dotazů se prosím obracejte na: kolemkm@kolemkm.cz

Těšíme se na Vaše výsledky v soutěži. Stejně tak i na Vaše vydařené fotky!

Pořadatelský tým Do rachoty kolem KM