Naše připomínky k Plánu udržitelné městské mobility

Právě jsme na webu http://mobilita-kromeriz.cz zveřejnili připomínky k Plánu udržitelné městské mobility města Kroměříž za náš spolek.

Zde vám je předkládáme:

 1. Cyklostezka Obvodová: do profilu sdílené stezky pro chodce a cyklisty často zasahují kolmo parkující osobní automobily a dodávky (na požádání můžeme poskytnout ilustrační fotografie).
 2. Silniční most: navrhujeme legalizaci průjezdu cyklistů po silničním mostě pro zajištění bezpečného spojení nádraží a centra města. Navíc, jako doplňkové řešení této lokality navrhujeme nově umožnit chodcům a cyklistům příčně překonat hlavní silniční komunikaci formou nového podjezdu pod současným silničním mostem na pravém břehu řeky, a to ve směru od stávajícího konce sdílené cyklostezky u Úřadu práce směrem ke stávajícímu chodníku u rohu Podzámecké zahrady. Jednalo by se podle našeho názoru o elegantní a nejbezpečnější řešení, kterým by logicky mohla pokračovat hlavní moravská cyklotrasa č. 4. Potřebný je v souvislosti s mostem i průjezd světelnou křižovatkou a následné napojení cyklopruhu po širokém chodníku k ulici Bílanská.
 3. Šafaříkova: zcela nevyhovující charakter celé ulice. Touto ulicí prochází značné množství chodců, kteří mají k dispozici neúměrně úzké chodníky. Vyhýbání chodců s kočárky nebo invalidními vozíky je velmi obtížné. Podle našeho názoru se to neobejde bez zjednosměrnění celé ulice. Rovněž by mělo být k dispozici jedno až dvě parkovací stání vyhrazené pouze pro zásobování nebo krátkodobé stání
 4. Ulice za Květnou zahradou: podle našeho názoru by bylo vhodné rozšířit chodník v této ulici až k plotu Psychiatrické nemocnice, kromě většího pohodlí chodců by to přineslo zjednodušení zimní údržby chodníku a odstranění jeho vlnkovitého tvaru. Dále v této ulici navrhujeme zrušit podélná parkovací stání, protože omezují plynulost dopravy jedoucích automobilů. Zbytečné přerušování plynulé jízdy aut na jinak rovném úseku bez křižovatek přináší zbytečné exhalace a emisi prachových částic a omezování jejich vzniku je hlavním cílem PUMM. Jde o sevřené území tranzice, kde tzv. “nic není” a parkující řidič musí “někam” docházet stovky metrů pěšky, což ho stojí čas. Jakkoliv to tak může působit, toto opatření nepovažujeme za omezování parkování, protože stávající stání jsou nyní v plné míře nahrazena novými parkovacími místy v areálu Kroměřížské nemocnice, navíc na náklady Zlínského kraje. Toto opatření proto v důsledku považujeme za zkvalitnění parkování, ale i za zlepšení propustnosti pro všechny účastníky silničního provozu.
 5. Oskol: v této ulici je třeba doplnit pojízdný chodník od přechodu u restaurace Sport až k přechodu pro chodce v délce asi 50 m, aby se spojily dva oddělené úseky cyklostezek.
 6. Cyklistické stojany: instalaci a údržbu cyklistických stojanů je třeba řešit komplexně, a to minimálně na území MPR. Rovněž je třeba sjednocovat jejich vzhled a odstraňovat staré nevyhovující, často “anonymní” stojany, tak jako se to už částečně dělo v minulých letech (např. Velké, Riegrovo, Komenského náměstí). Celý tento proces by se měl zrychlit, protože jde o estetiku města a jeho vizitku.
 7. Cyklověž: navrhujeme výstavbu cyklistické parkovací věže u vlakového a autobusového nádraží, resp. otevřít otázku jeho umístění.
 8. Cyklostezka Kroměříž – Postoupky včetně podjezdu pod železnicí: navrhujeme pokračovat v zakonzervované přípravě tohoto záměru a jeho brzké realizaci tak, jak byla plánována v minulém volebním období.
 9. Komunikace za autobusovým nádražím: (od stanoviště taxi po restauraci U Anděla) by měla být pro cyklisty zobousměrněna, aby byl od nádraží pohodlnější průjezd na kole ve směru do Dolních Zahrad. Prostorové možnosti to umožňují bez vynaložení větších nákladů.
 10. Moravská ulice: velmi frekventovaná komunikace – pro cyklisty je nutné zřízení cyklopruhu sdruženého s chodci po jedné straně směrem od Kotojedské po kruh. Objezd u hřbitova. Lze zasáhnout do zelených ploch po pravé straně chodníku od vyústění ul. Třasoňovy (školy Slovan) resp. Ul. Gorkého po kruh objezd. Od tohto místa směrem ke Kotojedské by se zřejmě muselo zasáhnout do zeleného pásu mezi chodníkem a cestou na úkor uličního stromořadí (jen krátký úsek). Druhá strana silnice by se mohla řešit cyklopruhem na stávající komunikaci příp. řešit její rozšíření ve prospěch cyklopruhu.
 11. Kruhový objezd u hřbitova: řešit možné napojení na cyklopruh sdružený s chodci po širokém chodníku v ulici Velehradská směrem do města, směrem do Vážan i po ulici Albertové. (Zprůjezdnění přechodů pro chodce i pro cyklisty).
 12. Osvoboditelů směr Vážany: řešení sdruženého chodníku s chodci jak je již ve dvou úsecích bez pokračování v blízkosti obch. Center a možné vkreslení cyklopruhu do silnice od kruh. Objezdu po pravé straně směrem do Vážan.
 13. Albertova: uvažovat o omezení  podélného parkování v této ulici a vkreslení cyklopruhů po obou stranách do stávající komunikace.
 14. Havlíčkova: důležitá frekventovaná výpadová komunikace ven z města směr Rataje – uvažovat o vkreslení cyklopruhů po obou stranách do stávající komunikace.
 15. Kojetínská od nám. Míru po odbočku k Veterině: uvažovat o vkreslení cyklopruhů po obou stranách do stávající komunikace.
 16. Třebízského: zprůjezdnění protisměru v  jednosměrné ulici od Kojetínské až po Sněmovní nám.
 17. Výjezd z centra na Kojetínskou: by byl bezpečnější odbočením z Masarykova nám. do ul. Malý Val a odsud Uličkou možné napojení na ul. Kojetínskou.
 18. Milíčovo náměstí: vyřešení možnosti průjezdu přes přechod pro chodce při výjezdu z ulice kpt. Jaroše do centra a opačně.
 19. Kovářská:  možnost zprůjezdnění podobně jako je tomu v ul. Vodní.
 20. Obecně jednosměrné ul. v celém městě: prověřit možnost průjezdu v protisměru jako je tomu v ulici Březinova. Např. v ulici Prusinovského by muselo být podélné stání přesunuto na pravou stranu komunikace.
 21. Dobrovského: možnost průjezdu pro cyklisty od ul. Vodní po Riegrovo nám.
 22. Kotojedská: uvažovat o vkreslení cyklopruhů po obou stranách do stávající komunikace
 23. Vyřešení výpadovky z města jak pro cyklisty i pro pěší v úseku od ul. Gorkého po žel. přejezd KM x Zborovice vč. návrhu umístění zeleně (pouze jednostranné?).
 24. Velehradská: uvažovat o vkreslení cyklopruhu do stávající komunikace ve směru od nám. Míru po kruh. Objezd u hřbitova. V opačném směru by bylo možné využít široký chodník min. v úseku od kruh. objezdu u hřbitova po kruh. objezd u Antoníčka.
 25. Obvodová: dořešení sdruženého pruhu pro cyklisty a chodce i od ul. U Rejdiště po ul. Kotojedskou.
 26. Husovo nám. světelná křižovatka: zajištění bezpečnějšího projíždění cyklistů zejména zařazených ve vnitřních pruzích, kdy kolem nich projíždí auta po obou stranách (ideálně dle možností sdružení cyklistů s chodci).
 27. Vejvanovského: legální napojení cyklistů na hlavní most průjezdem po chodníku  od obelisku po most.
 28. Chodníky: pro větší pohodlí chodců vydláždění/zpevnění vyšlapaných cest po trávnících, např. v parčíku za sportovní halou Štěchovice, vedle azylového domu, v blízkosti věžáku u hřbitova, atd….
 29. Náhrada za parkovací dům: je třeba si ujasnit, kterých konkrétních 150 parkovacích míst v centru města bude vymístěno náhradou za připravovaný parkovací dům a jak bude s takto uvolněným prostorem naloženo, zejména ve vztahu k chodcům a cyklistům.
 30. Chybějící propojení: ve městě chybí jednoduchá propojení slepých ulic pro cyklisty, např. Vrchlického – 1. Máje, Žižkova – Albertova, Ladislava Pavlíka – Lutopecká, Nábělkova – Husovo náměstí, propojení ul. Nerudovy, propojení Švabinského nábřeží, apod.
 31. Neexistující přejezdy: posledním, ale o to významnějším problémem je dlouhodobá a zarytá nevole místně příslušných orgánů státní správy a DI na zřizování jakýchkoli přejezdů pro cyklisty napříč komunikace. Proto se území Obce s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž v okolí vyjímá jako skanzen, kde kompetentní osoby tzv. “chrání” cyklisty tím, že jim neumožňují co, na co jsou ti samí cyklisté zvyklí z cest po okolních ORP – jen namátkou: Otrokovice, Zlín, Přerov, Prostějov. Ve skutečnosti tento přístup generuje více škody než bezpečnosti, protože jde dnes o minoritní přístup.

Autor příspěvku: Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..