Pocitové mapy


Další možností, jak se můžeme zapojit do projektu udržitelné mobility je prostřednictvím pocitových map.

Pocitová mapa slouží jako jeden z podkladů Plánu udržitelné městské mobility. Občané mohou volit místa, kde se cítí dobře nebo místa kde je nutné navrhnou nějaké změny vztahující se k určitému druhu dopravy. Otázky cílí na automobilovou, cyklistickou, pěší, veřejnou hromadnou dopravu a parkování. Místo, kde se cítím dobře, je možné vnímat jako místo, které je dobrým příkladem pro úpravy jiných částí města.

První možnost využít poctových map měli občané dne 9. 4. 2019 na Fóru Zdravého města Kroměříž. 

Již je spuštěno on-line vyplňování map pro veřejnost na webu: https://www.pocitovemapy.cz/kromeriz-2019/ . 

Na tomto webu máte možnost  přidávat body i s komentáři k těmto otázkám:

  • Místo, kde se cítíte dobře?
  • Místo, kde je potřeba upravit dopravní situaci pro auta?
  • Místo, kde je potřeba zlepšit podmínky cyklistům?
  • Místo, kde se chodci necítí dobře?
  • Místo, kde je potřeba zlepšit dostupnost hromadnou dopravou?
  • Místo, kde je nutné řešit otázku parkování?

My jsme již za spolek přidali všech 31 bodů z našich připomínek.