Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování?

Jak jsme na tom v České republice? Jak přísně se díváme na parkování motorových vozidel a jízdních kol? Kolik parkovacích stání musí vzniknout u každého nově postaveného objetu?

Evropská cyklistická federace připravuje přehled, jak jednotlivé evropské země regulují parkování automobilů a jízdních kol. Asociace měst pro cyklisty proto zpracovala analýzu pro Českou republiku, jaké legislativní předpisy se dotýkají parkování.

Parkování pro automobily

Kapacita parkování pro motorová vozidla trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů.
Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena. 
V kapitole 14.1 Odstavné a parkovací plochy je přesný výpočet určující počet parkovacích míst. Například určuje, že pro nové činžovní domy musí být vybudování parkovací stání na 1-2 bytové jednotky, u velkých bytů nad 100 m2 dokonce 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Norma obsahuje přesný výpočet pro různé kategorie objektů, jako jsou například obytné budovy, školy, kulturní zařízení, nemocnice a další zdravotnická zařízení, administrativní a obchodní budovy, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportoviště a výrobní závody.

Jak se ukazuje, města mají často odlišné požadavky na parkovací kapacity. Speciálně pro oblast hlavního města Prahy proto od roku 2014 platí Pražské stavební předpisy. V §32 a §33 určují nejen kapacity, ale také formu a charakter parkovacích zařízení, a to odděleně pro různé zóny městské zástavby.

Parkování pro jízdní kola

Parkovací infrastruktura pro jízdní kola se do projektů dostává jen výjimečně, při stavbě nových objektů ji projektanti a kompetentní úředníci (většinou stavebních úřadů) často ani nevyžadují. Nemají k tomu ostatně žádný legislativní nástroj. Kapacity pro parkování kol neupravují ani ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ani ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Úředník tedy nemá možnost vyžadovat po projektantovi či investorovi zahrnutí vhodné parkovací infrastruktury do projektu stavby.

V České republice v současné době existuje pouze norma, která zohledňuje možnost parkování v místě trvalého bydliště. Dle české technické normy ČSN 73 43 01 Obytné budovy (ICS 91.040.30 z června 2004) musí mít obytná budova jako domovní vybavení místnost určenou na ukládání jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Dále již však nespecifikuje její velikost, kapacitu, umístění a tak nechává rozhodnutí na projektantech.
V roce 2010 nicméně vznikla  metodika s názvem Cyklistická doprovodná infrastruktura, která doporučuje konkrétní zařízení pro parkování kol s ohledem na délku (krátko-, středně- a dlouhodobé parkování). Ta obsahuje mimo jiné základní doporučené počty parkovacích míst pro kola, které vycházejí z příslušných evropských standardů (viz příloha).

Konkrétní požadavky na kapacitu parkovacích stání může definovat vyhláška města, jak to doporučují Technické podmínky TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Ty určují také konkrétní podobu a umístění parkovišť, a to v kapitole 9 Parkování jízdních kol. TP 179 detailně popisují parametry stojanů pro kola a v případě stojanových hnízd (přístřešků, cykloparkovišť) také základní prostorové požadavky dle způsobu uspořádání.

Požadavek zřizovat parkovací stání pro jízdní kola především u budov občanské vybavenosti zmiňují v §34 také Pražské stavební předpisy, které jsou závazné pro hlavní město. Předpis sice nestanovuje žádnou minimální kapacitu  stání, zato uvádí charakteristiky parkovací infrastruktury. Obecné doporučení vybavovat stavby plochami k odkládání jízdních kol je zdůrazněno zejména u budov občanské vybavenosti, které jsou nejčastějším cílem cyklistické dopravy. Pokud chce projektant nebo stavebník ustoupit od záměru realizace stání pro jízdní kola, musí tento stav náležitě odůvodnit. Předepsaná je i forma parkování, které musí být veřejně přístupné a musí nabídnout možnost jízdní kolo uzamknout (např. ke stojanům).

Ke stažení:

Zdroj: http://www.cyklomesta.cz/novinky/normy-a-zakony-jak-jsme-na-tom-s-regulaci-parkovani-kol-a-automobilu/

Autor příspěvku: Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..