Jak se zachovat při nehodě na kole

Nehoda. Jak se zachovat v tomto nepředvídatelném momentu?

Je obtížné předpovídat chování osob ve stresové situaci. I člověk s klidnými povahovými rysy nemusí mít v návalu adrenalinu a stresu své chování pod kontrolou a svým jednáním může způsobit potíže.

Existují pravidla, pomocí nichž lze závažným situacím předcházet a mírnit jejich následky. Projděme si je jedno po druhém.

1. Zkontrolujte zdravotní stav účastníků nehody

Na prvním místě se vždy ujistěte o zdravotním stavu účastníků nehody. V případě vážnějšího zranění volejte linku 155 nebo 122 a postupujte dle odborných pokynů operátora. Pro usnadnění této komunikace doporučujeme nainstalovat do chytrého telefonu aplikaci Záchranka, pomocí níž vytočíte operátory záchranné služby a lokalizujete vaší pozici.

Policii volejte v těchto případech:

  • v případě dopravní nehody budete mít povinnost volat policii, když dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší než 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí).
  • k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení, vždy volejte policii
  • policii volejte vždy, pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby (například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.)
  • pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou, přivolejte policii; pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.); když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.); v případě, že dojde k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.)
  • policii volejte i v případě, kdy sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu

2. Kliďte se z cesty

V případě nehody, u níž nejsou nápomocni svědci, je dobré se odklidit z cesty a nezavazet ve vozovce, kde může dojít k dalším nepříjemnostem. V případě vážného zranění a nemožnosti pohybu s postiženým doporučujeme nehodu ihned zviditelnit výstražnými světly automobilu, umístěním výstražného trojúhelníku a použitím výstražných vest.

3. Zachovejte chladnou hlavu

Ačkoliv se každý z nás může stát součástí dopravní nehody, jen málokomu se podaří zachovat klid, přitom ten je mnohdy klíčem k úspěchu. Ve skutečnosti je to tak, že emoce v těchto situacích ovládají naše tělo a adrenalin stoupá. To vše je v pořádku, ale je třeba myslet na to, že v takové situaci se náš mozek zabývá prvotním šokem a myšlení se dostává do pozadí. Pokud to jen půjde, pokuste se nepříjemnou situaci řešit s časovým odstupem, nechte si prostor k reálnějšímu náhledu a zreflektujte si celou situaci. Vyčkejte až budete klidnější. 

Výsledek obrázku pro cyklo nehoda

4. Zdokumentujte nehodu

Mobilní telefon vybavený fotoaparátem má v dnešní době téměř každý, proto nezapomeňte nehodu vyfotografovat, včetně způsobené škody na obou stranách. Jste-li pojištěn, je vhodné sepsat oficiální záznam o dopravní nehodě. Nezapomeňte si také zjistit informace o totožnosti svědků, kteří nehodu mohou objasnit. Pamatujte, čím více důkazů, tím lépe.

5. Jďete na lékařské vyšetření

I při drobném zranění navštivte lékaře a podrobte se kompletnímu vyšetření. Důkladná prohlídka může odhalit vnitřní zranění, o kterých ani nemusíte vědět. Vyhnete se tak nečekaným zdravotním komplikacím. Na zranění můžete poukázat v pojistné události.

Toto byl jen základní výčet možných kroků, jak lze postupovat v případě nehody. Samozřejmě, že nehodám můžete předcházet používáním ochranných pomůcek, osvětlení nebo také  technicky způsobilým stavem dopravního prostředku. Nezapomínejte s sebou vozit vždy doklad totožnosti a případná čísla na kontaktní osoby. Další možností je umístit na své kolo či do helmy štítek s iniciály. 

Zdroj: http://www.cyklonovinky.cz/Clanky/Nehoda-cyklisty-Jak-se-zachovat.aspx