Rok 2017 – co nás čeká

Co se chystá u nás? “Arcibiskupská“ cyklostezka.
Že by se konečně podařilo spojit Kroměříž s Postoupkami a dál propojit až do Olomouce? To by bylo senzační. Zvláště upozorňujeme na podjezd pod železniční tratí, který by měl být za Šlajzou.

Po mnohaletém marném hledání vhodné trasy pro cyklostezku směrem na Postoupky a Kojetín je konečně jasno.

Zástupci města Kroměříž totiž dospěli k předběžné dohodě se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) ohledně trasování této stavby a významně tak přiblížili její realizaci.

V krajině severně od města je poměrně složitá situace, protože kromě železniční trati a dálnice D1 tu řadu pozemků blokují rozsáhlá vodohospodářská jímací území.

Právě na těchto faktorech v minulosti ztroskotala snaha města o řešení tohoto problému.

„Rozhodli jsme se využít již existující vhodné úseky místních komunikací, ale i pozemky ve vlastnictví města, které Rada města pro trasování preferovala využít,“ sdělil cyklokoordinátor Viliam Staněk.

A jak tedy nové spojení bude vypadat?

Z levého břehu Moravy lze již dnes překonat řeku po dálničním mostě a jet dále kolem luk až k rybníku Šlajza. Odbočením vpravo lze podjet dálnici a dostat se na asfaltovou komunikaci, která vede až k elektrárně na Strži. V místě, kde tato silnice uhýbá od železniční trati směrem vpravo, bude pod tělesem železnice vybudován nový podjezd, na nějž naváže nový úsek cyklostezky na městských pozemcích.

Nová stezka dovede cyklisty a chodce až do Miňůvek, přesněji řečeno ke křižovatce „u křížku“, odkud lze pohodlně pokračovat po místních komunikacích až do Hradiska. V Hradisku se bude možné napojit na již existující asfaltovou komunikaci do Bezměrova a pokračovat až k tamějšímu mostu přes Moravu. Cyklisté se tak opět vrátí na levý břeh, odkud budou moci pokračovat proti proudu řeky až do Kojetína.

Kromě návaznosti na stávající komunikace a preference pozemků v majetku města hrála při výběru trasy velkou roli i atraktivita trasy pro její budoucí uživatele z řad místních části.

„Postrádáme kvalitní bezmotorové spojení do Postoupek a Hradiska a z tohoto důvodu jsme zavrhli cyklostezku vést od elektrárny na Strži po břehu řeky Moravy,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka s tím, že by cyklostezka měla sloužit hlavně pro denní dojížďku do města.

Město v uplynulém roce průběžně komunikovalo s oběma osadními výbory, které se ostatně samy k možnému vedení trasy podél řeky Moravy postavily negativně.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít vhodnou trasu tak, aby vyhovovala všem zainteresovaným subjektům,“ řekl dále místostarosta a doplnil, že Rada města na poslední schůzi pověřila odbor rozvoje města zpracováním podkladů stavby podjezdu pod železnicí.

Celá trasa je důležitá nejen proto, že nově s městem spojí jeho dvě místní části, ale i tím, že v budoucnu se stane součástí tzv. Moravské cyklotrasy, což bude pokračování populární cyklostezky podél Baťova kanálu.

Město Kroměříž zároveň spolupracuje s Městem Kojetín a dalšími obcemi, které připravují své úseky cyklostezky na území Olomouckého kraje.

zdroj: http://www.mesto-kromeriz.cz/

 


Příští rok bude hlavním lákadlem pro turisty baroko, aktivní turistika a zdravý životní styl. Krajská rada schválila pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy 8,5 milionu korun

Částku ve výši 8,5 milionu korun schválil Zlínský kraj pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy na rok 2017. Hlavním tématem kampaně příštího roku bude baroko. Nově se Centrála cestovního ruchu bude soustředit i na zvýšení nabídky bezbariérové turistiky na Východní Moravě.

„Pro baroko jako hlavní téma jsme se rozhodli zejména proto, že v našem kraji je s tímto obdobím spojena celá řada výjimečných staveb, uměleckých děl i osobností. Namátkou vybírám barokní zámek v Buchlovicích, Arcibiskupský zámek a Květnou zahradu v Kroměříži, vinné sklepy v Mařaticích, monumentální baziliku na Velehradě, prosté dřevěné stavby na Valašsku, ale také J. A. Komenského,“ vysvětluje hlavní osu marketingového plánu Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Morava.

Provázáním atraktivit s celostátní marketingovou kampaní navíc dosáhne centrála synergických efektů zejména na zahraničních trzích. „Již v minulém roce jsme v součinnosti s CzechTourism nabídli jihokorejskému trhu město Kroměříž. Jeho památky UNESCO na tomto vzdáleném trhu vzbudily značný zájem, který bude v příštím roce podpořen prezentací přímo v Soulu, a následně předpokládáme příjezdy prvních skupin jihokorejských turistů. Chceme téma baroko komunikovat také v tuzemsku a na blízkých zahraničních trzích, zejména v Polsku, Rakousku, Německu a Slovensku. Zde využijeme z velké části součinnost se zahraničními zastoupeními agentury Czechtourism,“ dodává Daňová.

Lahůdka pro vyznavače zdravého životního stylu

Kromě baroka bude centrála pokračovat v propagaci klasické turistiky, wellness pobytů a cyklostezek. Na Valašsku nabízí páteřní cyklostezka Bečva na 160 kilometrech bezpečné trasy spojení s atraktivními trasami, vhodnými pro horská kola, a několika bike parky se zábavnými singletraily. Podél řeky Moravy vede od Kroměříže až do Hodonína 80 kilometrů dlouhá cyklostezka, sledující průběh vodní cesty Baťův kanál. Slováckem prochází síť vinařských cyklostezek. Tato infrastruktura propojuje turistické cíle, které jsou zařazeny v tématu baroko, ale také nabízí příležitosti pro aktivní trávení volného času.

„Pro budoucí období jsou cíle cestovního ruchu nastaveny hlavně k získávání návštěvníků, ale následně k jejich udržení v regionu, a to jak prodloužením délky pobytu, tak formou opakované návštěvy. Máme v kraji řadu atraktivních míst, jedinečných akcí, zajímavou gastronomii. Díky přírodním podmínkám a kvalitní turistické infrastruktuře je Zlínský kraj lokalitou, kterou vyhledávají vyznavači zdravého životního stylu. Tuto skupinu návštěvníků bychom rádi rozšířili. Velké bohatství kraje je také v tradicích, zvycích, v zachování řady řemesel, která jinde v ČR již vymizela. Toto bohatství je potřeba návštěvníkům nabídnout, naši producenti a řemeslníci budou zapojováni do propagace kraje. K tomu přispěje také intenzivní spolupráce s oblastními destinačními managementy a turistickými informačními centry,“ dodává Jan Pijáček, radní Zlínského kraje za oblast cestovního ruchu.

zdroj: http://www.krajskelisty.cz

 


Kroměříž

Radnice chystá investice za bezmála 92 milionů korun. „Je to vyšší částka než loni, protože jsme na tom finančně dobře a zbytek úvěru už nebudeme splácet ve vysoké jednorázové částce, ale postupně,“ vysvětlil starosta Jaroslav Němec.

Celý rok se totiž investice ponesou v duchu hesla „Kroměříž nezastavíš“. Což znamená, že se město zaměří právě na sportování.Chystají se drobnější opravy chodníků, infrastruktury, parkovacích ploch na sídlištích, rekonstrukce patnácti dětských hřišťi mnoha sportovišť.

Největší peníze (30 milionů korun) půjdou na rekonstrukci strojovny na zimním stadionu. Dalších devět milionů má stát oprava budovy Starého pivovaru, chystá se i projektová dokumentace na plánované parkoviště v Havlíčkově ulici.

zdroj: http://zlin.idnes.cz/